Jindra Fučík

Pájení je jednoduché

Soldering is easy

Dovolil jsem si přeložit do češtiny jednoduchý komiks "Pájení je jednoduché" z amerického originálu "soldering is easy". Překlad je pokud možno doslovný a v každém případě se snaží zachovat původní myšlenku. A to i v případě, že mám na některé situace jiný názor.
Komiks je distribuován pod CC licencí, takže je možné jej dále šířit podle vlastního uvážení.

Těším se na nejhezčí kolorovanou verzi (-:
It is my translation of comic book "soldering is easy" into Czech "Pájení je jednoduché". The translation trying to keep maximum original things also in situation I'm using different techniques or meanings.
Comic book is distributed under CC license, then it is possible to make any copy.

I'm awaiting for the best colored version (-: