Jindra Fučík

Ardino projekty

Arduino považuji za výukovou a hračkářskou platformu. Rozhodně je v mnoha případech překvapivé, kolik pro tuto platformu existuje užitečných aplikaci, ve kterých se člověk může poučit.
Je opravdu dobré chápat Arduino projekty jen jako zdroj poučení a pokaždé si pečlivě prohlédnout, jaké pohnutky vedly autora k jejich vytvoření. Celá řada projektů totiž vznikla tak říkajíc školním způsobem. To v praxi znamená, že jí autor vytvořil a otestoval právě pro jeden průchod. Někdy tomu říkám metoda "mně to funguje".

Také já jsem se rozhodl používat Arduino pro projekty, které mne zajímají spíše ze zvědavosti a nikoli z potřeby nějakého hlubšího používání. Proto se zde setkáte spíše s projekty zaměřenými na zajímavá, ale málo používaná rozhraní, jako je třeba LocoNet.