Jindra Fučík

Ostatní hardware

Momentálně se většina textů nachází na www.nekropolis.cz.

Přeložil jsem do češtiny komix "Pájení je jednoduché".
Na Robodoupěti vyšel článek o DCC (2. část), a k němu doplněk o Arduinu (2. část).

Udělal jsem si Mini leserovou gravírku a žezačku, ke které jsem si vytvořil vlastní Gcode plugin.